Palliatieve zorg

Palliatieve zorg vindt plaats als genezing niet meer mogelijk is. Genezen gaat dan over in verzorgen. De zorg is dan gericht op de kwaliteit van leven en het verminderen van het lijden. Met veel aandacht voor pijnbestrijding, comfort, aandacht voor de psychische en sociale omstandigheden van de zieke en zijn naasten. 

 

De Heemhoeve is een instelling met een christelijke identiteit. Wij werken vanuit de overtuiging dat we het leven niet in eigen hand mogen nemen, maar dat we vanuit naastenliefde zorg bieden. In praktijk komt de identiteit op verschillende manieren naar voren. Bijvoorbeeld door verpleegkundigen die bidden met cliënten, aanwezigheid van kerktelefoon, maandelijkse zangavonden en bemiddeling in pastorale hulp.