Wonen & Zorg

De Heemhoeve is een kleinschalig christelijk woon-zorgcentrum. Iedereen die zorg nodig heeft is bij ons van harte welkom. Onze deskundige betrokken zorg- en hulpverleners staan voor u klaar. Ons dienstenaanbod is breed, van huishoudelijke hulp tot intensieve verpleegzorg. Maar ook palliatieve zorg en dagactiviteiten behoren tot ons aanbod. We willen dichtbij alle betrokken partijen staan waaronder onze cliënten, hun familie, vrienden en (zorg)instellingen. Samen zorgen we zo voor een vertrouwde woon- en leefomgeving voor onze cliënten.