klachtenregeling

Wat kunt u doen wanneer u niet tevreden bent over de huisvesting?

De Heemhoeve is in 2008 nieuw gebouwd door vakmensen met gebruikt van degelijke materialen en hoogwaardige duurzame technieken. Mede hierdoor mag u een comfortabele woning en woninginstallatie verwachten. Heeft u desondanks een klacht over het functioneren van uw woning, de verwarming of anderszins, dan horen we dat graag van u. U kunt dit kenbaar maken door contact op te nemen met De Huismeester: huismeester@deheemhoeve.nl of bel 06 153 70 985

Mocht u van mening zijn dat de uitvoering van de klachtafhandeling onvoldoende of niet juist is dan kunt u hier bezwaar tegen maken bij de verhuurder, De Heemhoeve CV. Indien uw bezwaar ongegrond wordt verklaard en u blijft van mening dat de klachtafhandeling niet terecht is dan kunt u zich conform de wettelijke regels wenden tot de “Huurcommissie”. Zie hiervoor de website van de Huurcommissie. (www.huurcommissie.nl)