Nederland verandert, de zorg verandert mee

Het zal u niet ontgaan zijn: sinds 1 januari 2015 is de inrichting van de zorg in Nederland veranderd.

 

Wat is er veranderd?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is sinds 1 januari 2015 ondergebracht onder vier andere wetten:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • de Jeugdwet (Jeugdwet 2015)

Zorg en ondersteuning thuis die bij u past (Wmo)

Mensen blijven langer thuis wonen, in hun vertrouwde omgeving. Daar passen we de zorg en ondersteuning op aan. Want de situatie thuis is bij iedereen anders. Aan die verschillen willen we recht doen. De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. Daarbij zal meer dan nu, worden gekeken wat u zelf nog kunt. De wet die dit regelt  is de Wmo 2015. Voor de noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen of het geven van medicijnen, is de wijkverpleegkundige er voor u. Die zorg is een recht in het basispakket van de zorgverzekering. Gemeente en wijkverpleegkundige overleggen met u welke zorg en ondersteuning passend en nodig zijn. Zo organiseren we uw zorg en ondersteuning op maat.

 

Verzekerde zorg thuis (Zvw)

Soms hebben mensen thuis medische zorg nodig. In Nederland is iedereen verzekerd voor die zorg. Medische zorg aan huis, zoals hulp bij het toedienen van medicijnen, is vanaf 2015 opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de buurt, met veel vrijheid om deze zorg zelf in te richten en te coördineren. Zoals ieder jaar versturen de zorgverzekeraars in november de nieuwe polissen, met daarin een overzicht van de verzekerde zorg in het basispakket. Op basis daarvan maakt u uw keuze voor een zorgverzekeraar.

 

Zekerheid over zware zorg (Wlz)

Mensen willen langer thuis wonen. Als u niet meer thuis kunt wonen zonder zware zorg, is er altijd een plek in een instelling. Daar is de hele dag intensieve zorg en toezicht beschikbaar. Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk en verdrietig zijn. Maar soms is het de beste oplossing. Want in een zorginstelling bent u 24 uur per dag omringd door mensen die met hart en ziel voor u zorgen. Wie toch graag thuis wil blijven, kan er voor kiezen deze zware zorg thuis te krijgen, bijvoorbeeld met een PGB. Zware zorg blijft in de toekomst gegarandeerd. De wet die dit regelt, heet de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Kinderen beter beschermen (jeugdwet 2015)

Kinderen verdienen een goede start. De gemeente coördineert vanaf 1 januari 2015 alle jeugdhulp. Per gezin komt er één plan. Dit betekent dat kinderen en gezinnen straks snel en dicht bij huis hulp op maat krijgen van professionals. Daarmee kunnen we kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, beter beschermen, begeleiden en behandelen. Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor zorg aan kinderen en jongeren met psychische problemen, voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en het inrichten van het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wordt geregeld in de nieuwe Jeugdwet 2015.

 

Meer weten? Bel (0314) 373040 of mail naar info@heemzorg.nl