dagopvang / dagactiviteiten

De Heemhoeve biedt dagbesteding aan cliënten die (al dan niet met een partner) zelfstandig wonen, maar die om fysieke of sociale reden extra begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Bij de dagopvang krijgt u professionele begeleiding en, als dat nodig is, verzorging. En u kunt meedoen aan activiteiten die bij u passen.

 

 

Dagopvang en dagactiviteiten hebben ook als doel:

  • Handhaven of bevorderen van de zelfredzaamheid.
  • Verlichting van sociaal isolement.
  • Ondersteuning bij de dagbesteding.
  • Leren omgaan met fysieke en/of cognitieve beperkingen.
  • Verlichting van de zorg thuis door mantelzorgers, vermindering van de belasting van mantelzorgers.